Članarine

IZNOS ČLANARINE:

  • Polaznici koji treniraju 2x tjedno: 150,00 kn
  • Polaznici koji treniraju 3x tjedno: 200,00 kn
  • Drugo dijete: 0,00 kn

UPLATE:

  • do 20. u mjesecu
  • općom uplatnicom ili internet bankarstvom na žiro-račun Škole ili
  • gotovinska uplata

PODACI ZA UPLATU:

Platitelj: ime i prezime platitelja, adresa

Iznos: 200,00 kn ili 150,00 kn (ovisno o skupini)

Žiro račun primatelja (Škole): HR7723900011100376185

Primatelj: ŠK Tigrići, K.Š. Đalskog 26, 35000 Slavonski Brod

Model: HR99

Poziv na broj: OIB polaznika

Opis: Članarina za mjesec-godina za ime i prezime polaznika